Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych -RODO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

Z uwagi na powyższe Remedial SC informuje Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Remedial Spółka Cywilna P. Szymański, R. Szymański, Ł. Szymański, Wilków Pierwszy 101, 05-620 Błędów NIP 7971986958, Regon 141513339,

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Remedial SC P. Szymański, R. Szymański, Ł. Szymański, Wilków Pierwszy 101, 05-620 Błędów, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@remedial.pl bądź telefonicznie pod numerem 727 400 377

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Remedial SC;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego;

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

6. Remedial SC przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

Dane osobowe uzyskane od Państwa używamy do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.remedial.pl w celu przetwarzania Państwa zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Państwa dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Państwa płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Pani/Pana produktów.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
- dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
- informacje na temat płatności i historię płatności;
- informacje na temat zamówień.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej.

8. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
Państwa dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia i oceny wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy kurierskie oraz Poczta Polska, które dostarczają zamówienia a także portale internetowe świadczące usługi w zakresie oceny realizowanych zamówień przez Remedial SC

9. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10. Remedial SC dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania od Remedial SC dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
· żądania od Remedial SC sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
· żądania od Remedial SC usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
· żądania od Remedial SC ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
· przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
· wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Remedial SC P. Szymański, R. Szymański, Ł. Szymański, Wilków Pierwszy 101, 05-620 Błędów, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@remedial.pl bądź telefonicznie pod numerem 727 400 377

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl